Partners

Het COVID Kenniscentrum voor Evenementen komt voort uit Fieldlab Evenementen, een initiatief van de gehele evenementensector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Het Fieldlab Evenementen-programma is in het voorjaar van 2020, aan het begin van de COVID-19-pandemie, opgestart naar aanleiding van gesprekken met diverse ministeries. De gezamenlijke ambitie was om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen.

Het programma van Fieldlab Evenementen is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (J&V). De (makers van) publieksevenementen hebben zich verenigd in De Alliantie van Evenementenbouwers, terwijl de zakelijke evenementen zijn vertegenwoordigd door Eventplatform.