FAQ

Is de informatie op CKVE.nl compleet?
We proberen de informatie op het platform voortdurend te actualiseren en up to date te houden naar aanleiding van de bij ons bekende informatie. Aan het COVID Kenniscenrtum voor Evenementen kunnen echter geen rechten worden ontleend. De informatie van de Rijksoverheid is maatgevend.

Kloppen de gegevens op het Kenniscentrum ook met betrekking tot nieuwe varianten van het COVID-19-virus?
De onderzoeken van Fieldlab Evenementen zijn gedaan ten tijde van de Delta-variant. Daar zijn de eerste adviezen van mei 2021 op gebaseerd. Op het moment dat het aan de orde is kan het risicotaxatiemodel, waarop de aanbevelingen zijn gebaseerd, worden aangepast op de dan geldende besmetttings-, hospitalisatie of overlijdensrisico's.

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van het COVID Kenniscentrum voor Evenementen?
De redactie van CKVE.nl wordt gevoerd door het Programmateam van Fieldlab Evenementen, een initiatief van de gehele evenementensector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Het Fieldlab programma is mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma van Fieldlab Evenementen wordt ondersteund door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Justitie en Veiligheid (J&V).

Mag ik de gegevens van Fieldlab/CKVE gebruiken?
De data en de gegevens die zijn gepubliceerd mogen, met bronvermelding (Bron: CKVE.nl) worden gebruikt. Helemaal zeker weten of u zaken goed gebruikt of interpreteert? Vraag het dan via info@ckve.nl. Wij streven ernaar uw mail binnen maximaal 48 uur te beantwoorden.

Hoe blijf ik op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en updates op CKVE.nl?
Nieuws is terug te vinden in de sector Nieuws op deze site. Bovendien worden actuele ontwikkelingen ook zoveel mogelijk aangekondigd via LinkedIn en Facebook van Fieldlab Evenementen.

Kan ik in contact komen met iemand van CKVE, die persoonlijk advies kan geven?
Kijk eerst goed bij het onderwerp van uw vraag of gebruik de zoekfunctie. Mocht u dan alsnog geen antwoord op uw vraag hebben, stuur dan een mail naar info@ckve.nl. Wij streven ernaar uw mail binnen maximaal 48 uur te beantwoorden.