BCO-afspraken met GGD

In Nederland zijn de 25 GGD’en verantwoordelijk voor het traceren (bron- en contactonderzoek) van besmettingen. Bron- en contactonderzoek (BCO) is een van de kerntaken van de GGD. Het is het dagelijkse werk van de afdeling infectieziektebestrijding bij de regionale GGD’en.

Huidige regels (d.d. 1 mei 2022)

    • Voor de geldende regels t.b.v. de gevolgen van de uitslag van bron- en contactonderzoek verwijzen wij naar de Rijksoverheid

     

    Wat is bron- en contactonderzoek?>
    Tips voor organisatoren>
    Tips voor vergunningverleners>