Onderwerpen

Het CKVE is dé plek waar actuele COVID-19 kennis en onderzoeksresultaten gedocumenteerd, gebruiksvriendelijk en toepasbaar zijn gemaakt voor vergunningverleners & adviesorganen, vergunningaanvragers, organisatoren en overige bezoekers. De data die tot nu toe is verzameld, is op een gebruiksvriendelijke manier terug te vinden en zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de bezoeker. Alle data is, met de customer journey als uitgangspunt, gerangschikt naar elf kernonderwerpen, te weten:

Het Kenniscentrum wordt voortdurend geactualiseerd. De concrete uitwerking van de sectorplannen van publieks- & zakelijke evenementen en culturele & creatieve sector per onderwerp, wordt toegevoegd op het COVID Kenniscentrum voor Evenementen (oktober 2022).