Archief

In het voorjaar van 2021 zijn door Fieldlab Evenementen praktijkonderzoeken uitgevoerd. Dit gebeurde onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss. Er werd samengewerkt met onder andere TU Delft, BBA Binnenmilieu, Breda University of Applied Sciences, RadboudUMC en TNO.

Diverse evenementen zijn aangegrepen om toegepast praktijkonderzoek te doen naar het gedrag van bezoekers en naar maatregelen waarmee grotere groepen mensen ten tijde van een pandemie op een veiligere en verantwoorde manier bij elkaar kunnen komen.

Fieldlab Evenementen begon in februari 2021 met de eerste fase van kleine evenementen, waar onderzoeken werden uitgevoerd:

  • een zakelijk congres met 500 bezoekers;
  • een theatervoorstelling met 500 bezoekers;
  • voetbalwedstrijden (1.500 bezoekers);
  • concerten (1.300 bezoekers);
  • festivals (1.500 bezoekers).

 

Fieldlab Evenementen kreeg vervolgens toestemming van het kabinet voor opschalingstesten met een hogere bezoekerscapaciteit. Die reeks praktijkonderzoeken moest voldoen aan diverse criteria, zoals opschalen, verbreden en verdiepen. Daarnaast werden doorstroomlocaties toegevoegd aan het onderzoeksprogramma. De onderzoeken waren gericht op het testen van de voorwaarden, waaronder de 1,5 meter op een verantwoorde manier kon worden losgelaten in verschillende sectoren. De onderzoeken kenden als centrale vraag of de maatregelen, zoals die bij de eerdere pilots waren ingevoerd en goed bleken, ook werkten bij een verhoogde capaciteit.

De adviesaanvragen van Fieldlab Evenementen en daarbij behorende bijlagen zijn hier terug te vinden. De bijdragen van de genoemde onderzoekspartners hier.