Innovatie

Doel

In dit onderzoek ligt de nadruk op digitalisering en op welke wijze digitale ontwikkelingen meetbaar bijdragen aan de beleving van de bezoeker, zodat organisatoren en opdrachtgevers handelingsperspectief wordt geboden in tijden van crisis (covidpandemie, toekomstige pandemieën). Tevens wordt ingespeeld op toekomstige kansen en bedreigingen door de digitale ontwikkelingen op zichzelf. Als resultaat van dit onderzoek wordt een rapport voor de sector opgeleverd. Met onze onderzoekspartner zal de inhoud van de rapportage en daarmee de accenten in het onderzoek worden vastgesteld.

 

Achtergrond

Sectoren die afhankelijk zijn van het bij elkaar brengen van mensen, zoals de evenementen- en de cultuursector, zijn kwetsbaar gebleken voor de economische gevolgen van de covidpandemie. Naast korte termijn financiële ondersteuning is het belangrijk dat deze sectoren weerbaarder worden. Als het gaat over het weerbaarder en wendbaarder worden van deze sectoren dan is digitale transformatie een essentieel thema om mee aan de slag te gaan. De afhankelijkheid van het fysiek bij elkaar komen is namelijk te groot. Bovendien is digitale transformatie in zijn algemeenheid van primair belang voor de toekomstbestendigheid van sectoren. De wereld verandert namelijk snel. In razendtempo digitaliseren snelgroeiende big-tech bedrijven de wereld. Nieuwe digitale technologische mogelijkheden zorgen ervoor dat er in een hoog tempo nieuwe producten en diensten kunnen worden ontwikkeld. Deze nieuwe oplossingen vinden op basis van innovatieve businessmodellen de weg naar de klant. De abonnement- of advertentieplatformen zijn met andere woorden niet meer weg te denken uit de maatschappij.

Deze snelle vorm van digitalisering leidt ertoe dat in een aantal jaar tijd een volledige sector met vele kleine ondernemers kan verdwijnen en wordt vervangen door enkele grote spelers. Een voorbeeld van de disruptieve werking van 'big-tech’ vormen videotheken die massaal vervangen zijn door internationaal opererende streamingdiensten. Enerzijds kunnen dit soort ontwikkelingen positief uitpakken voor mensen, klanten en samenlevingen. De service neemt toe, prijzen voor eindgebruikers nemen af en er ontstaan nieuwe banen voor vaak jonge hoogopgeleide mensen. Maar er is ook een keerzijde. De macht en daarmee de afhankelijkheid van enkele spelers is groot. De grote druk op kostenbesparingen zorgt er bijvoorbeeld voor dat de mogelijkheid om rond te komen met een baan die op fysieke arbeid is gericht afneemt. De werkomstandigheden van beroepen zoals bezorgers, chauffeurs, magazijnmedewerkers, thuiszorgmedewerkers staan dus onder druk.

De relatie tussen 'de sector’ en digitalisering is ambigue. Enerzijds wordt er enthousiast geëxperimenteerd. Anderzijds is een veel gehoorde conclusie dat uiteindelijk niets de waarde van de interactie die ontstaat door schouder aan schouder bij elkaar te komen kan vervangen. Juist deze ambigue relatie tot dit onderwerp, de urgentie om minder afhankelijk te zijn van het fysiek bij elkaar komen in tijden van een pandemie én weerbaarheid tegen disruptieve big tech bedrijven maakt het zo belangrijk om met dit thema integraal aan de slag te gaan. Het is kortom zaak om te onderzoeken hoe digitalisering juist wel een toegevoegde waarde levert.

 

Stand van Zaken

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in het digitale speelveld die de basis van het fysiek bij elkaar komen zullen veranderen. Dit gaat enerzijds bijvoorbeeld om digitale toevoegingen bijvoorbeeld in de vorm van Augmented Reality. En anderzijds om evenementen in digitale omgevingen, zo ging Ariane Grande bijvoorbeeld op tournee in Fortnite. Tevens zijn er vele tussenvormen mogelijk. Zo worden er bijvoorbeeld regelmatig hybride congressen georganiseerd, welke zowel digitaal als fysiek te bezoeken zijn. Het streamen van live performances heeft een vlucht genomen tijdens de pandemie. Over de gehele breedte van de sector werd er 'gestreamed’. De 2021 editie van Tomorrowland was volledig digitaal. Pionier Nederlands Dans Theater experimenteerde in 2013 al met live streams in samenwerking met bioscoop Pathé en was dus in zekere zin voorbereid op het organiseren van hybride producties. In het begin van de pandemie was Nederlands Dans Theater als een van de eerste die een live voorstelling online uitzond met 3000 betalende bezoekers.  De live streams van Nederlands Danst Theater die daarop volgden ontwikkelden zich verder door op gebied van service aan het publiek en online beleving. Dit geldt ook over andere voorbeeldstellende initiatieven als de samenwerking tussen de vier filmfestivals, ITA en NITE hotel (Noord Nederlands Toneel en Club Guy and Roni).

 

Afbakening van het onderzoek

Het moeilijk grijpbare woord 'beleving’ is voor de evenementensector altijd al belangrijk, maar wordt in het licht van de beschreven snelle digitale ontwikkelingen nog belangrijker. Dit komt omdat het voor organisatoren en opdrachtgevers steeds complexer wordt om in te schatten wat toegevoegde waarde oplevert en wat juist niet. In dit onderzoek richten wij ons daarom op twee aspecten. Enerzijds wordt op strategisch niveau ingezoomd op scenarioplanning en businessmodelinnovatie. De vraag die centraal staat is hoe bedrijven in Nederland zo goed mogelijk om kunnen gaan met bedreigingen en kansen door disruptie en wereldwijd opererende big-tech bedrijven. Anderzijd wordt ingezoomd op meetbaarheid en het meten van beleving gerelateerd aan verschillende soorten technologische ontwikkelingen. Door het uitvoeren van dit onderzoek krijgt de sector meer grip op hoe zij waarde kan bieden in tijden van een pandemie, door dus inzicht te hebben in de effectiviteit van digitale uitwijkmogelijkheden. Bovendien geeft het de sector de kans om beter in te spelen op technologische ontwikkelingen in zijn algemeenheid.