Kennisverrijking

Doel
Het risicotaxatiemodel dat door de TU Delft en Fieldlab Evenementen is ontwikkeld, geeft op dit moment betrouwbare voorspellingen voor de besmettingsrisico’s. Het doel is om dit model verder te verfijnen en inzichtelijker te maken voor gebruik door externe partijen, waar de volledige evenementenbranche van kan profiteren. Het risicotaxatiemodel is gebaseerd op de Delta-variant, die een hoger hospitalisatie en overlijdensrisico kende dan de huidige Omikron-varianten. Dit kan invloed hebben op de risicotaxatie als deze een update krijgt.

Kennisdoelstelling
Het centrale doel van dit onderzoek is het verbeteren van het risicotaxatiemodel op basis van nieuwe empirische gegevens en nieuwe medische kennis. Nieuwe empirische kennis betreft het aantal besmettingen op verschillende locaties en meer inzicht in contacten tussen mensen (en andere overdrachtsfactoren van het virus). Ook kan het aantal verschillende type evenementen (of andere locaties) worden uitgebreid. Nieuwe medische kennis betreft bijvoorbeeld de effectiviteit van vaccins, nieuwe inzichten in de overdracht van het virus en de relatie met de omstandigheden van evenementen en de leeftijd van bezoekers. De nauwkeurigheid van het model wordt verbeterd door onzekerheden expliciet mee te gaan nemen. Dat betekent dat er rondom de schattingen een bandbreedte wordt opgesteld.

Onderzoeksvragen
Dit onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvragen (en activiteiten):

 • Opstellen evenementendatabase en verzamelen data van evenementen
 • Verbeteren van het risicotaxatiemodel
 • Geschikt maken risicotaxatiemodel voor extern gebruik


Samenwerkende partners
Voor de uitvoering van het onderzoek wordt uitgegaan van een opzet zoals dat eerder het geval was in de eerste en tweede fase van Fieldlab Evenementen. Samenwerking tussen wetenschappelijke partners en evenementenbranche, aangevuld met relevante partijen die kennis bij kunnen dragen.

Wetenschappelijke partners
De typen partners zijn opgedeeld in:

Doorontwikkeling risicotaxatiemodel

 • TU Delft


Epidemiologische input ten behoeve van parameters model

 • RadboudUMC
 • Pandemic & Disaster Preparedness Center (PDPC), een samenwerking tussen TUDelft, Erasmus UMC en de Erasmus Universiteit


Overige partners
Voor de kennis van de sector, met name de data van de evenementen en besmettingscijfers wordt een samenwerking gezocht met:

Evenementenoverzicht

 • Respons
 • Sportkalender NOC*NSF
 • EventPlatform


Besmettingsdata

 • GGD landelijk en GGD regionaal


Evenementdata

 • Organisatoren


Opzetten online COVID Kenniscentrum voor Evenementen (CKVE)
COVID-19 kennis gebruiksvriendelijk en toepasbaar gemaakt voor belangrijkste gebruikers: vergunningverleners & adviesorganen, vergunning aanvragers, organisatoren en overige gebruikers. Zowel de gegenereerde data uit Fase I & II alsmede de nieuwe data, zoals hierboven beschreven, worden in CKVE beschikbaar gesteld. Het nieuwe platform is een plek waar kennis met betrekking tot COVID-19 in relatie tot evenementen, gebruiksklaar en toepasbaar is gemaakt voor partijen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de evenementen. Hierbij valt te denken aan vergunningverleners, adviesorganen, organisatoren, media en bezoekers. De data die tot nu toe is verzameld, is op een gebruiksvriendelijke manier terug te vinden en zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de bezoeker. Bovendien wordt het Kenniscentrum voortdurend geactualiseerd en worden er bijdragen geleverd door de wetenschap en gelieerde partijen, zoals de Alliantie van Evenementenbouwers en Eventplatform. Daarnaast is er een plek voor wetenschappelijke duiding, methodiek, educatie video’s en archief. Het platform dient zowel als nationale en internationale portal voor doorlopende kennisdeling, nieuwe onderzoeksvraagstukken en als netwerkhub in relatie tot COVID-19.