Fieldlab Evenementen

Fieldlab Evenementen heeft in de eerste helft van 2021 28 praktijkonderzoeken uitgevoerd. Diverse evenementen zijn aangegrepen om toegepast praktijkonderzoek te doen naar het gedrag van bezoekers en naar maatregelen waarmee grotere groepen mensen ten tijde van een pandemie op een verantwoorde manier bij elkaar kunnen komen. Ten tijde van de onderzoeken was de Delta-variant dominant. De onderzoeksresultaten hebben per type evenement geresulteerd in Adviesaanvragen. Deze zijn hieronder per type terug te vinden, alsmede de daarbij behorende bijlagen. 

Adviesaanvraag Type I

 

Adviesaanvraag Type II

 

Adviesaanvraag Type III

 

Adviesaanvraag Type IV

 

Advies Type V - Massaparticipatie

 

Advies Type VI - Doorstroom evenementen

 

Onderzoeksrapport Type Clubs & Nachtleven

 

Matrix ten behoeve van openingsplan