Pre-testen

Pre-testen, ook wel Testen voor Toegang genoemd, maakt onderdeel uit van het zogenaamde 1G- of 3G-beleid voor evenementen. Uitgangspunt is dat door een coronatest voorafgaand aan het evenement uitsluitend bezoekers met een negatief testbewijs worden toegelaten tot een evenement.

Huidige regels (d.d. 1 mei 2022)

    Er zijn geen restricties meer ten aanzien van het toegangsbeleid. Testen voor Toegang is per 23 maart 2022 niet meer van toepassing.

     

    Hoe werkt Testen voor Toegang?>
    Tips voor organisatoren>
    Tips voor vergunningverleners>