Onderzoeken

De door Fieldlab Evenementen uitgevoerde pilot evenementen hebben in het begin van de zomer 2021 tot een advies aan de Rijksoverheid geleid. Op basis van het destijds heersende 'virusniveau’ (de Delta-variant was op dat moment dominant) en het volbrengen van het primaire doel waarvoor Fieldlab Evenementen is opgericht (het adviseren over maatregelen die én verantwoord én zo werkbaar mogelijk voor de branche zijn), is in samenspraak met de sector nagedacht over eventuele vervolgonderzoeksactiviteiten. Dit heeft geleid tot een derde fase van Fieldlab Evenementen met COVID-gerelateerd onderzoek. Hierbij ligt de focus niet meer op 'de waan van de dag’. Het doel is om kennis te genereren die op de lange termijn bijdraagt aan de virusveiligheid van evenementen en overige 'live experiences’. Vanuit deze gedachte zijn de volgende drie werkpakketten gedefinieerd.

WP1: Kennisverrijking

WP2: Bezoekersstromen

WP3: Innovatie

Voor deze drie pakketten zijn nieuwe plannen ontwikkeld. Rondom deze plannen en werkpakketten worden onderzoeksactiviteiten uitgevoerd in de periode tot en met 31 december 2022.