Vergunningaanvrager & Event Organisator

Wie of wat wordt verstaan onder een vergunningaanvrager en event organisator?

De vergunningaanvrager is voor het Kenniscentrum de partij die een evenement organiseert of als toeleverancier betrokken is bij de organisatie. Concreet moet hier worden gedacht aan bijvoorbeeld de organisator, evenementenlocatie, een leverancier van materialen (podiumbouw etc.) of ondersteunende diensten (beveiliging etc.)

Bij de verschillende onderwerpen is informatie verzameld over de aan COVID-19 gerelateerde maatregelen, maar ook algemene informatie die is toegespitst op de vergunningaanvrager en event organisator. Hierbij kan worden gedacht aan hoe maatregelen op de juiste wijze kunnen worden uitgevoerd, waar eventueel knelpunten te vinden zijn en wat de huidige maatregelen exact inhouden.

 

Keronderwerpen >