Kenniscentrum

Het COVID Kenniscentrum voor Evenementen is opgezet als vervolg van Fieldlab Evenementen. Het doel van het kenniscentrum is om toelichting te geven op de maatregelen zoals die gehanteerd (kunnen) worden om het risico op besmetting door COVID-19 op een evenement te minimaliseren.

Door Fieldlab Evenementen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, met als doel om vervangende maatregelen te vinden, waardoor evenementen ook in tijden van verhoogd risico op besmetting, georganiseerd kunnen blijven worden. Dit onderzoek, dat uniek is in de wereld, heeft geleid tot een groot aantal inzichten in de mogelijkheden om op een verantwoorde wijze evenementen te kunnen blijven organiseren.

Bij iedere aanpassing van de maatregelen wordt de pagina ge├╝pdatet. Niettemin blijft de informatie op de website van de Rijksoverheid altijd leidend. Het Kenniscentrum dient om de maatregelen nader uit te leggen en als hulpmiddel voor partijen die evenementen organiseren, of partijen die advies moeten verlenen of vergunningen moeten verstrekken.

Fieldlab Evenementen is een samenwerking tussen de evenementenbranche, via de Alliantie voor Evenementbouwers en Eventplatform en de overheid via de ministeries van EZK, VWS, J&V en OCW.