Vergunningverlener & Adviesorgaan

Wie of wat wordt verstaan onder een vergunningverlener of adviesorgaan?

De vergunningverlener is voor het Kenniscentrum de partij die een vergunning voor een evenement verleent, de vergunningverlener adviseert of de naleving van de vergunning handhaaft. Concreet moet hier worden gedacht aan bijvoorbeeld gemeenten, Veiligheidsregio's en GGD/GHOR.

Bij de verschillende onderwerpen is informatie verzameld over de aan COVID-19 gerelateerde maatregelen, maar ook algemene informatie die is toegespitst op de vergunningverlener. Hierbij kan worden gedacht aan waar op gelet kan worden bij een vergunningaanvraag, op welke wijze maatregelen beoordeeld kunnen worden en welke checks zekerheid kunnen geven of de maatregelen in de praktijk goed toepasbaar zijn.

 

Keronderwerpen >