Over ons

Het Covid Kenniscentrum Voor Evenementen (CKVE) is voortgekomen uit het traject van Fieldlab Evenementen. Fieldlab Evenementen is in 2020 ontstaan als initiatief van de evenementensector (vertegenwoordigd door EventPlatform en de Alliantie voor Evenementenbouwers) met als uitgangspunt te onderzoeken welke maatregelen de 1,5 meter kunnen vervangen, zodat er veilige en rendabele evenementen mogelijk blijven tijdens een pandemie als COVID-19. Fieldlab Evenementen is opgezet in samenspraak met de wetenschap (RadboudUMC, TU Delft en Breda University of Applied Sciences) en ondersteund door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (J&V). 

In Fase I & II (2020-2021) heeft Fieldlab Evenementen tijdens 28 pilot events onderzoek kunnen doen. De data die tot nu toe is verzameld, is bij CKVE op een gebruiksvriendelijke manier - gerangschikt naar elf kernonderwerpen - terug te vinden en zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de bezoeker. In navolging op het eerdere onderzoek wordt nu in Fase III (2022) op drie vlakken (aanvullend) onderzoek gedaan door Fieldlab Evenementen (kennisverrijking, bezoekersstromen en innovatie). Ook deze uitkomsten worden op CKVE gepubliceerd, waarbij alle content toepasbaar is gemaakt voor vergunningverleners & adviesorganen, vergunningaanvragers & event organisatoren en overige bezoekers.

De redactie van CKVE wordt gevoerd door het programmateam van Fieldlab Evenementen. Dit valt onder supervisie van de stuurgroep van Fieldlab Evenementen.