Generieke maatregelen

Ten tijde van een pandemie zijn veelal generieke maatregelen van kracht om besmetting en daarmee verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Huidige regels (d.d. 1 mei 2022)

    • Er is op dit moment geen sprake meer van een generiek kader dat betrekking heeft op evenementen. De maatregelen die nog bestaan, zijn adviezen.

     

    Tips voor vergunningverleners>
    Wat is een generiek kader?>
    Tips voor organisatoren>