Bezoekersstromen

Doel

Gedurende fase 1 en 2 van de Fieldlab initiatieven is gebleken dat met behulp van interventies het aantal contacten beperkt kan worden. Dit is één van de factoren welke deel uitmaakt van het risicotaxatiemodel, waarmee TU Delft de kans op besmetting met COVID-19 kan bepalen. Minder contacten kan leiden tot een gereduceerd risico op virustransmissie.

In fase 1 en 2 is het reduceren van contacten behaald door het dwingend opleggen van bepaalde interventies gedurende het evenement, dit dwingende karakter kan een negatieve impact hebben op de totaal beleving van het evenement. Het in stand houden van de totaalbeleving van de bezoeker is de voornaamste conditie bij de wijze van beïnvloeding in het onderzoek 'Doorstroom’.

Met het verbeteren van de doorstroom, het verminderen van de wachttijd en het verlagen van de dichtheid kan dit werkpakket extra onderbouwing geven aan het openhouden van de branche ten tijden van een pandemie, juist omdat hierin aandacht wordt besteed aan de zo getypeerde 'knelpunten’.

Dit werkpakket kan daarnaast mogelijk een bijdrage leveren aan het tackelen van het personeelstekort. Het verbeteren van de doorstroom en het verminderen van de wachttijd, zal ertoe leiden dat er minder personeel ingezet kan worden.

Kennisdoelstelling

Dit onderzoek heeft ten doel om inzicht te verkrijgen in de effecten van beïnvloedingsmogelijkheden (ontwerp en nudges) op de doorstroomsnelheid en dichtheid op servicepunten van evenementen, om de doorlooptijd te verkorten en hiermee de contactmomenten te verminderen.

Onderzoeksopzet

Verschillende alternatieven op servicepunten worden in deze onderzoekstap tegen elkaar afgezet. Hier kan gedacht worden aan bestaande designs en nudges zoals toegepast door verschillende organisatoren op verscheidene evenementen. Zo is er bij het ene evenement sprake van cashless betalen met een betaalpas, en bij het andere evenement van munten. Door middel van metingen zal in kaart worden gebracht wat de verschillen hiertussen zijn met betrekking tot de wachttijd, de doorstroomsnelheid en dichtheid van bezoekers. 

Mogelijke designs en nudges van toepassing:

  • Informatievoorziening (signing)
  • Bestel & betaalsystemen (online/offline, cash/cashless, munten/pasjes/bandjes)
  • Ontwerp, indeling & spreading (zones)

Uiteindelijk zullen best practices in bestaande concepten geanalyseerd worden op basis van diverse variabelen als wachttijd, doorstroomsnelheid en dichtheid.

Stap 1) Ophalen designs en nudges bij verschillende organisatoren

Stap 2) Metingen verrichten op evenementen van verschillende organisatoren 

Stap 3) Analyseren data m.b.t. de wachttijd, de doorstroomsnelheid en dichtheid van bezoekers

Stap 4) Vergelijking designs en nudges

Samenwerkende partners

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt uitgegaan van een opzet zoals dat eerder het geval was in de eerste en tweede fase van Fieldlab Evenementen. Een samenwerking tussen wetenschappelijke partners en evenementenbranche, aangevuld met relevante partijen die kennis bij kunnen dragen.

Wetenschappelijke partners

  • Breda University of Applied Sciences

 

Overige partners

  • Breda University Experience Lab; bediscussiëren en valideren van onderzoeksopzet met oog op de kruisbestuiving tussen gedragswetenschap en procesoptimalisatie
  • SKILLS Crowd Management; ten behoeve van het uitvoeren van het onderzoek in de sector en van input en expertise op het gebied van haalbaarheid
  • Nader te bepalen technologische leverancier; ten behoeve van het optimaal benutten van meetinstrumenten